Werkwijze


In onze werkwijze staan bewustwording en ervaring centraal. We geloven in een benadering waarbij je medewerkers niet betuttelt of vertelt wat ze moeten veranderen in hun leefstijl, maar hen wel stimuleert om zelf veranderingen aan te brengen die leiden tot een betere gezondheid, meer vitaliteit en een vergroot gevoel van welzijn. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Als werkgever kunt u hierin faciliteren door medewerkers ook op het werk de gelegenheid te bieden serieus bezig te zijn met hun vitaliteit en gezondheid.

image-werkwijze2013

In een eerste gesprek brengen we gezamenlijk de behoefte in kaart. Als de behoeften onvoldoende duidelijk zijn, gaan we over tot een inventarisatie waarbij we in kaart brengen wat er al op het gebied van vitaliteitsmanagement is ontwikkeld en ook waar de behoeften van medewerkers liggen. Dit doen we o.a. aan de hand van vragenlijsten en interviews. Op basis van deze inventarisatie stellen we een plan van aanpak voor.

Bij de keuze voor een programma is er voldoende flexibiliteit. Kleinschalig, grootschalig, eenmalig of juist met een doorlopend karakter. Met ons palet aan diensten kunnen we voor een passende invulling zorgen.