Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten

Ook voor de organisatie heeft werkdruk grote gevolgen:
• ziekteverzuim als gevolg van lichamelijke klachten. (Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 mensen zich ziek vanwege werkstress!);
• werknemers hebben minder plezier in het werk;
• werknemers kunnen zich slechter concentreren;
• afname kwaliteit van het werk / productieverlies; en
• kans op ongevallen op het werk.

Wat kunnen bedrijven doen aan tegen werkdruk:
De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Daarom is het goed om als bedrijf een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen.

Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen:
• Pik de signalen vroegtijdig op. Let op extreme vermoeidheid, te veel overwerk of deadlines die steeds niet worden gehaald.
• Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen. Pols of de werknemer zijn werk nog wel aankan.
• Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt.
• Zorg voor duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele beloning kan ook zorgen voor werkdruk.
• Geef werknemers meer ruimte in het regelen van hun eigen werkzaamheden.
• Zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben. Laat ze anders extra opleidingen volgen.
• Geef werknemers cursussen als time-management en assertiviteit.
• Zorg voor goede apparatuur om mee te werken en controleer regelmatig op mankementen.
• Zorg ervoor dat collega’s kunnen inspringen bij piekdrukte of bij ziekte.
• Zorg ervoor dat medewerkers voldoende kunnen pauzeren.
• Zorg ervoor dat er na een periode van drukte een rustige periode is.

Lees het volledige artikel op het arboportaal