Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Sinds mei 2014 is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een meerjarige campagne voor de aanpak van werkstress. Om deze campagne kracht bij te zetten vindt van 16 tot en met 20 november de Week van de Werkstress plaats.

Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker dan ooit. De cijfers liegen er niet om. Dertien procent van de beroepsbevolking heeft een burn-out of burn-out gerelateerde klachten. Dat zijn ruim 900.000 mensen in Nederland! Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen.

Tijdens de Week van de Werkstress die plaatsvindt van 16 november tot en met 20 november worden alle werkgevers en werknemers aangemoedigd om hierover met elkaar in gesprek te gaan en oplossingen te bedenken voor een gezonde en duurzame manier van samenwerken.

Wat doet uw bedrijf tijdens de Week van de Werkstress? Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden. We denken graag met u mee!