Helder Werk deelt graag ‘best practices’ van werkgevers. Deze keer gaan we in gesprek met Maarten van Mensch, Medewerker Arbo & BHV bij de Gemeente Katwijk.

De Gemeente Katwijk is een middelgrote gemeente, met ruim 500 medewerkers. Maarten is onder meer verantwoordelijk voor alle Arbo gerelateerde zaken. Hij vertelt over de recente activiteiten die binnen de gemeente zijn ontplooid op het gebied van preventief gezondheidsmanagement.

Kun je wat meer vertellen over jouw werk en jouw achtergrond?

“Ik ben nu 5,5 jaar werkzaam voor de Gemeente Katwijk. Oorspronkelijk kom ik uit de zorg, waar ik in verschillende sectoren heb gewerkt: In het ziekenhuis, in de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de thuiszorg. Toen ik teamleider was, hield ik me ook bezig met arbeidsomstandigheden van medewerkers. Ik ben toen een Arbovakopleiding gaan volgen. Ik heb binnen de zorg rondgevraagd of er mogelijkheden waren om verder te groeien, maar dat was helaas niet het geval. Toen ben ik om me heen gaan kijken. Ik heb een grote switch gemaakt en kreeg een arbofunctie bij de Gemeente Katwijk, waar ik absoluut geen spijt van heb. De Gemeente Katwijk is een goede werkgever. Ik ervaar veel vrijheid in mijn werk. Dat vind ik zeer prettig. Als medewerker Arbo & BHV ben ik verantwoordelijkheid voor de scholing van de bedrijfshulpverleners, ik zorg dat alle plannen en middelen op orde zijn en dat er geoefend wordt. Vanuit mijn rol als Arbo-coördinator doe ik risico-inventarisaties, werkplekonderzoeken en hou ik me bezig met de veiligheid op de werkvloer. En natuurlijk het preventieve gezondheidsbeleid.”

Wat doen jullie op het gebied van preventief gezondheidsmanagement?

“De gezondheid van medewerkers en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema’s. Je wilt als werkgever wel wat doen voor je mensen. We hebben vorig jaar een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aan alle medewerkers aangeboden. Een gedeelte van de medewerkers heeft daar gebruik van gemaakt. Uit dit onderzoek hebben we de belangrijkste trends opgemaakt en ook inzichtelijk gekregen waar de behoefte van medewerkers zit. Zo kwam naar voren dat werkstress en werkdruk echt een aandachtspunt zijn. Er is een grote betrokkenheid van medewerkers en afstand nemen van werk is soms lastig voor mensen. Wat ook naar voren kwam: er is te weinig aandacht voor bewegen en er is sprake van een ongezonde leefstijl als het gaat om eten. De bekende BRAVO items. We hebben als Gemeente Katwijk ingezet op B (bewegen), V (voeding) en O (ontspanning).”

Hoe geven jullie hier invulling aan?

“We zoeken nadrukkelijk activiteiten die passen bij Katwijk. Bij wat we doen en hoe we dingen doen. Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk zelf organiseren. Zo gaan we op het gebied van bewegen onder andere het lunchwandelen introduceren. We willen iemand van het Katwijks museum vragen om met de medewerkers een wandeling te maken langs belangrijke historische plaatsen. Ook willen we een collega die betrokken is geweest bij het project Kustwerk Katwijk vragen om tijdens een wandeling door het nieuwe duingebied wat meer te vertellen over de kustversterking en de innovatieve parkeergarage onder de duinen in de kustlijn van Katwijk. Zo kunnen we medewerkers in beweging krijgen en tegelijkertijd hen informeren over de eigen projecten binnen de Gemeente Katwijk waar we trots op zijn.”

Met welke activiteiten hebben medewerkers allemaal al kennis gemaakt?

“We hebben als het gaat om voeding de lunchroom onder de loop genomen. De vraag gesteld: Wat kan er gezonder? Maandag is tot snack-loze dag uitgeroepen. In het begin moesten mensen daar wel aan wennen. De houding is veelal toch: ‘Ik bepaal zelf wel wat ik eet’. De verstokte frikandel- en kroketeters hebben zich er nu wel bij neergelegd, maar deze maatregel gaf in het begin wel het nodige protest. Verder maken we mensen bewust van het belang van gezonde voeding. Dat doen we via berichten op intranet en we gaan mensen ook bij de lunchroom infomeren.”

Jullie hebben samen met Helder Werk de cursus Meetbaar Ontspannen georganiseerd. Hoe is daar op gereageerd?

“Voor de eerste cursus hebben twintig deelnemers zich aangemeld. Al snel bleek dat er zelfs voldoende animo was om een tweede groep van twintig mensen van start te laten gaan. Je hoort dat collega’s onderling over het onderwerp praten en dan willen meer mensen zich aanmelden. Mond op mond reclame is toch de beste manier. De reacties zijn heel positief. Deze cursus past goed bij de Gemeente Katwijk: het meetbaar maken spreekt mensen aan, het moet niet te zweverig zijn. En mensen willen er direct wat aan hebben. Yolanda de Jager, de trainster, is heel goed. De cursus is praktisch. Medewerkers oefenen veel en krijgen huiswerk mee. ‘Het geeft mij inzicht en ik merk dat het werkt’, kreeg ik van één van de deelnemers te horen. Het bewust worden van je eigen reactie op stressmomenten is heel belangrijk. Deze week is de laatste bijeenkomst van de tweede reeks. Daarna gaan we weer evalueren. Ik vind het zeker iets om te herhalen.”

Wat doen jullie verder nog op het gebied van ontspanning?

“We zijn dit jaar gestart met stoelmassages. De massages zijn echt heel populair. Op dit moment kunnen 75 medewerkers deelnemen. We hebben heel wat mensen moeten teleurstellen helaas. De deelnemers hebben recht op zes massages gedurende 15 weken. Het grootste gedeelte betalen wij, de medewerkers betalen een kleine eigen bijdrage. Ik hoop dat we dit kunnen voortzetten en uitbreiden. Als ik kan aantonen wat de stoelmassages teweegbrengen dan kan ik wellicht meer budget krijgen. Voor het komend jaar zijn er nog geen concrete plannen, maar het huidige budget voor activiteiten op het gebied van ontspanning is in ieder geval blijvend. Dat staat.”

Hoe ervaar je de samenwerking met Helder Werk?

“De samenwerking vind ik erg prettig. De Gemeente Katwijk wil op maat werken. Dat kan met Helder Werk. Ze maken hun diensten passend voor Katwijk. De training Meetbaar Ontspannen was snel voor elkaar. Ik heb van te voren ook afstemming gehad met de trainer over de verwachtingen. Sowieso spreek ik haar kort voor elke cursusdag. Die uitwisseling is goed en prettig. De coördinatie van de stoelmassages loopt via Vicky. Er is goed en frequent contact. Alles wordt snel opgepakt. Dat vind ik fijn. Ze hebben een goed bedrijf staan. Dat merk je. Ze maken goede keuzes in wie ze betrekken. De stoelmasseurs en trainers zijn allemaal deskundige, prettige mensen.”