Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt dit najaar 22 miljoen beschikbaar voor bedrijven die investeren in het gezond en gemotiveerd houden van hun medewerkers. Tussen 19 oktober en 13 november 2015 is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgent thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden.

Bedrijven en instellingen kunnen dit najaar een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW zodat ze kunnen werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Het geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Een aanvrager kan maximaal tienduizend euro ontvangen, op voorwaarde dat zelf de helft van het subsidiebedrag wordt bijgelegd. De subsidieregeling richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf, maar ook middelgrote bedrijven in de (non-)profit sector kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Het doel van deze subsidie is om daadwerkelijk iets te doen aan de duurzame inzetbaarheid. Het gaat dus om concrete aanbevelingen en het opstellen van een implementatieplan om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen.

De behandeling van aanvragen gebeurt vanaf 19 oktober 9:00 uur op volgorde van binnenkomst. Zodra het budget van 22 miljoen euro op is, stopt het Agentschap SZW met aanvragen in behandeling te nemen. Het is daarom aan te raden om niet veel later dan 19 oktober een aanvraag in te dienen omdat u anders mogelijk te laat bent.

Helder Werk helpt u graag met de invulling van uw vitaliteisbeleid. Geïnteresseerd? Neem snel contact op via norbert@helderwerk.com en kijk voor aanvullende informatie en criteria over de subsidie op Agentschap SZW.